Odsjek za komunalne poslove

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Jelenje su:

 1. opskrba pitkom vodom,
 2. odvodnja otpadnih voda,
 3. prijevoz putnika u javnom prometu,
 4. održavanje čistoće,
 5. odlaganje komunalnog otpada,
 6. održavanje javnih površina,
 7. održavanje nerazvrstanih cesta,
 8. održavanje groblja,
 9. obavljanje dimnjačarskih poslova,
 10. javna rasvjeta
 11. obavljanje poslova zimske službe
 12. pružanje usluga obvezatne deratizacije.

Sukladno Odluci o obavljanju komunalne djelatnosti na području Općine Jelenje (Službene novine PGŽ br. 38/14):

Primjedbe na kvalitetu obavljanja komunalnih djelatnosti zaprima Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje.

Skip to content