Izvješća o radu načelnika

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. Također, načelnik izrađuje i mandatno izvješće za četverogodišnje razdoblje.

Preuzmite godišnja i polugodišnja izvješća:

Preuzmite mandatno izvješće:

Skip to content