Dimnjačarske usluge

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o davanju koncesije na pet godina za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Jelenje obrtu Kamino iz Rijeke.

Cijena čišćenja dimnjaka na klasičan iznosi od 110 do 130 kuna, ovisno o promjeru dimnjaka, a detaljan cjenik pogledajte u privitku.

Treba naglasiti da djelatnici obrta Kamino imaju višegodišnje radno iskustvo, a u obavljanju posla koriste najmoderniju opremu.

U koncesijskom području koncesionar je jedini ovlašten za obavljanje dimnjačarskih poslova te na tom području dužan je izvršiti sljedeće:

 • kontrola i čišćenje dimovodnih objekata
 • provjera ispravnosti i funkcioniranja dimovodnih objekata i uređaja za loženje
 • redoviti pregled dimovodnih objekata i trošila
 • odštopavanje dimnjaka
 • spaljivanje smole u dimnjaka
 • frezanje smole u dimnjaku
 • kontrola priključka trošila
 • čišćenje dimovodnih cijevi
 • čišćenje ložišta (kotlovi, kamini, peći, štednjaci)
 • analiza dimnih plinova
 • mjerenje CO u prostoru
 • kontrola ložišta

Kontaktne informacije:

Kamino, obrt za dimnjačarske usluge
Adresa: Lipa 2e, 51000 Rijeka
Telefon: 091 952 28 29
E-mail: info@kamino.hr

Skip to content