Strateški dokumenti

Svrha izrade strateških dokumenata jest pridonijeti odgovornom i učinkovitom upravljanju razvojem općine Jelenje, osmišljenom na stručnim i znanstveno utemeljenim argumentima i viziji. Izrada raznih strategija preduvjet je i većih investicijskih aktivnosti na području općine Jelenje. Svaka strategija izrađena je za svoje područje primjene. Također, razvojnim dokumentima povećava se mogućnosti apliciranja projekata i dobivanje sredstava iz europskih fondova.

Preuzmite strateške dokumente:

Skip to content