Statut, poslovnik i zastava

Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (N.N. 90/92) Općina Jelenje postaje samostalna jedinica lokalne samouprave u sastavu Primorsko –
goranske županije.

Sjedište Općine Jelenje je u Dražicama, Dražičkih boraca br. 64. Dan Općine Jelenje je 29. rujna, dan Svetog Mihovila, zaštitnika Općine.

Općina Jelenje ima grb, zastavu i svečanu pjesmu. Grbom i zastavom predstavlja se Općina Jelenje i izražava se njen povijesni indentitet. Grb Općine Jelenje ima oblik poluokruglog štita. Grb Općine Jelenje ima tri boje: zelena, zlatna i srebrna. U zelenom polju je zlatni jelen u skoku u desno i ispod njega valovita srebrna greda.

Zastava Općine Jelenje je jednobojna (bijele – srebrne boje). U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine Jelenje obrubljen zlatnim rubom.

Uz zastavu, Općina ima i svečanu zastavu »gonfalon«, bijele – srebrne boje, okomitog oblika s tri rese na dnu, grbom u sredini, iznad kojeg je velikim slovima natpis OPĆINA JELENJE.

Svečana pjesma Općine Jelenje je pjesma „Grobnišćino naša“, autor teksta Stanislav Radetić, a glazbe Josip Kaplan.

GROBNIŠĆINO NAŠA

Lijepa si naša dolino bujna
štiti te Orlić, Obruč i Lubanj.
U sredini tvojoj do neba siže
ponosan Grobnik, što glavu diže.
Rječina teče iz tvojih njedra
žubori tiho čista i vedra.
U domove tvoje sloboda stigla
žiteljima tvojih od davna mila.
Lijepa si naša dolino bujna
štiti te Orlić, Obruč i Lubanj.
U tebi sada život je ljepši,
Grobnišćino naša,
živi nam vijek, živi nam vijek.

Skip to content