Jedinstveni upravni odjel

Općine Jelenje nema više upravnih tijela, već sve poslove obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje. Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Općinskog vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela.

Odjel obavlja poslove iz upravnih područja:

 • društvenih djelatnosti
 • gospodarstva
 • financija
 • komunalne djelatnosti
 • zaštite okoliša i gospodarenja otpadom
 • prometa i veza
 • imovinsko-pravnih odnosa
 • upravljanja nekretninama na području Općine,
 • te druge poslove koji su zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost Općine Jelenje kao jedinice lokalne samouprave.

Ime i prezime

Radno mjesto

Telefon

E-mail

Gordana Tomas, dipl. iur.

Pročelnica

208 088

gordana@jelenje.hr

Dina Peloza

Administrativni tajnik

208 081

dina@jelenje.hr

ODSJEK ZA FINANCIJE

Vesna Bruketa, dipl.oecc.

Voditelj odsjeka za proračun i financije

208 089

vesna@jelenje.hr

Silvana Mikuličić, dipl. oecc

Viši stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove

208 089

silvana@jelenje.hr

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV

Boris Kovačić, mag.iur.

Voditelj odsjeka za komunalni sustav

208 084

boris@jelenje.hr

Vedrana Rački, mag. iur.

Viši stručni suradnik za komunalni sustav i javne površine

208 091

vedrana@jelenje.hr

Ana Biondić Šokić, bacc. oec.

Viši stručni suradnik za općinske prihode

208 091

ana@jelenje.hr

Sandi Manestar

Referent – Komunalni redar

091 406 0912

sandi@jelenje.hr

 Radno vrijeme  

 • Ponedjeljak – srijeda: 8  h – 16 h
 • Četvrtak: 8 h – 18 h
 • Petak: 8 h – 14 h

Primanje stranaka

 • Ponedjeljak – srijeda – petak: 8:30 h – 11 h
 • Utorak: 13 h – 15 h
 • Četvrtak: 14 h – 17 h

U ostalom vremenu stranke se primaju prema dogovoru.

Skip to content