Wi-Fi pristupne točke

Besplatan internet dostupan je u Dražicama, Podhumu, Martinovom Selu, Podkilavcu i Lukežima.

Na javnim površinama na području općine Jelenje omogućen je besplatan internet za sve mještane i goste. Kroz pristupne točke pokriven je tako kompletan centar Dražica, ali i ostale lokacije kao što su Gašparov mlin (Martinovo selo), dio Podhuma (kod rekreativnog parka, čitaonica), dio Podkilavca (čitaonica), dio Lukeža (čitaonica).

Korisnik putem pametnog telefona, odabere WiFi mrežu pod nazivom WiFi4EU te potvrdi prijavu. Projekt je u prvoj fazi financirala Europska komisija, a Općina Jelenje nastavlja projekt u vlastitom aranžmanu.

Izgrađene Wi-Fi zone

  • 2020 – Dražice, Podhum, Martinovo Selo, Podkilavac (naziv mreže: Wifi4EU)
  • 2022 – Lukeži (naziv mreže: Lukeži Wifi)
Skip to content