Naknade i porezi

Na jednom mjestu donosime pregled poreza i naknada koji se obračunavaju i naplaćuju mještanima, obrtnicima, tvrtkama i drugim poreznim obveznicima.

 • Općina Jelenje za mještane nema prirez porezu na dohodak za fizičke osobe.
 • Visina prireza: 0%.
 • Obveznici paušalnog poreza na dohodak za djelatnosti smještaja i iznajmljivanja u turizmu su privatni iznajmljivači smještaja.
 • Visina paušalnog poreza određuje se prema naseljima.
 • Visina paušalnog poreza po krevetu za naselje Dražice i Podhum iznosi 200,00 kn.
 • Visina paušalnog poreza po krevetu za naselja Baštijani, Brnelići, Drastin, Jelenje, Kukuljani, Lopača, Lubarska, Lukeži, Martinovo Selo, Milaši, Podkilavac, Ratulje, Trnovica, Valići i Zoretiće  iznosi 150,00 kuna po krevetu.
 • Obveznik poreza je fizička osoba-građanin, iznajmljivač odnosno nositelj ili član obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva kojem je na temelju rješenja odobreno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili poljoprivrednom gospodarstvu, a nisu po djelatnosti obveznici poreza na dodanu vrijednost, pod uvjetom da:
 • Organiziraju smještaj u sobi, apartmanu i kući za odmor do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta i / ili
 • Organiziraju smještaj u kampu organiziranom zemljištu, s ukupno najviše 10 smještajnih jedinca  odnosno za 30 gostiju istodobno.
 • Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem.
 • Rješenje donosi nadležna ispostava ureda Porezne uprave za PGŽ.
 • Godišnji paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak.
 • uplatiti godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (TP na području TZO Jelenje iznosi 350,00 kn po krevetu, godišnje, a plaća se u 3 rate ili odjednom. npr. iznajmljivač ima 2 kreveta i na njih plaća 700,00 kn TP (350,00 x 2), a iznos može platiti u tri jednake rate u srpnju, kolovozu i rujnu ili odjednom, do 31.7.). U obračun ulaze i pomoćni kreveti koji se nalaze u izreci Rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Uplatnice se preuzimaju iz sustava E-visitor.
 • uplatiti godišnji paušalni iznos poreza. Visina paušalnog poreza se obračunava isključivo po broju glavnih kreveta u domaćinstvu, pomoćni ležajevi ne ulaze u obračun. Paušalni porez uplaćuje se na račun općine Jelenje, a plaća se tromjesečno na temelju rješenja kojeg izdaje Porezna uprava. Visina paušalnog poreza po krevetu za naselje Dražice i Podhum iznosi 200,00 kn. Visina paušalnog poreza po krevetu za naselja Baštijani, Brnelići, Drastin, Jelenje, Kukuljani, Lopača, Lubarska, Lukeži, Martinovo Selo, Milaši, Podkilavac, Ratulje, Trnovica, Valići i Zoretiće iznosi 150,00 kuna po krevetu.
 • ispuniti i predati TZ obrazac u Poreznu upravu te platiti turističku članarinu. Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine iznosi 45,00 kuna, a za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%. Može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.
 • platiti PDV na proviziju stranih posrednika (za iznajmljivače koji takve usluge koriste)
Skip to content