Odvoz fekalija

Usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, prema pozitivnim zakonskim propisima, preuzelo je Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka. U tijeku su dogovori s ViK-om u svezi pružanja usluge na području našeg Jelenja. Više informacija uskoro.

Za odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama obratite se službi na broj telefona (051) 353 841/885 ili putem mail adrese septicke@kdvik-rijeka.hr.

Skip to content