Registar komunalne infrastrukture

Općina Jelenje kao jedinica lokalne samouprave dužna je ustrojiti i voditi registar komunalne infrastrukture.

Komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost.

Komunalnu infrastrukturu čine:

  • nerazvrstane ceste
  • javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
  • javna parkirališta
  • javne zelene površine
  • građevine i uređaji javne namjene
  • javna rasvjeta
  • groblja i
  • građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Svi pojmovi komunalne infrastrukture definirani su u članku 60. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Komunalna infrastruktura stječe status javnog dobra u općoj uporabi danom njezine izgradnje, uređenja, odnosno stupanja na snagu odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi.

Komunalna infrastruktura upisuje se u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi.

PREUZIMANJE

Skip to content