Sjednice Općinskog vijeća

Dokumentacija


Obavijesti za javnost

Naslov Datumtags_hfilter

Predsjednik Općinskog vijeća

Dino Piljić
e-mail: dino@jelenje.hr


Potpredsjednica Općinskog vijeća

Izabela Nemaz


Saziv Općinskog vijeća – mandat 2021. do 2025. godine

 1. Dino Piljić (PGS)
 2. Izabela Nemaz (PGS)
 3. Siniša Linić (SDP)
 4. Robert Maršanić (PGS)
 5. Ivica Pilčić (PGS)
 6. Arsen Blažić (SDP)
 7. Kristian Hlača (PGS)
 8. Martina Mičetić-Davidić (PGS)
 9. Fedor Dorčić (Nezavisna lista)
 10. Vanda Radetić-Tomić (Nezavisna lista)
 11. Ivoslav Ban (HDZ)
 12. Danko Baćac (Unija Kvarnera)
 13. Marinko Grabar (Grobnička stranka i Akcija mladih)
Skip to content