Procedura provedbe postupka nabave roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskoga i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave. Više pogledajte u privitku.

 

Skip to content