Pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja za 2018. godinu

Općina Jelenje raspisuje natječaj za dodjelu sljedećih javnih priznanja i nagrada:

  1. pojedincu za životno djelo
  2. pojedincu za uspjeh u prethodnoj godini
  3. kolektivu za doprinos razvoju Općine Jelenje
  4. pojedincu počasnom građaninu Općine Jelenje
  5. za najuređeniju okućnicu
  6. najboljem učeniku Osnovne škole Jelenje – Dražice
  7. najboljem srednjoškolcu s područja općine Jelenje

Kompletnu dokumentaciju preuzmite u privitku.
Rok za dostavu prijave na natječaj je 3. rujan 2018. godine do 12 sati.

Skip to content