Planinarski dom Hahlić opremljen obnovljivim izvorima električne energije

Planinarska društvo Obruč organizira u subotu, 13. listopada u 12 sati svečanost u povodu završetka projekta opre­manja planinarskog doma Hahlić obnovljivim izvori­ma električne energije.

Planinarski dom na Hahliću jedan je od najsta­rijih, najpoznatijih i vrlo po­sjećenih planinarskih obje­kata na području Primor­sko-goranske županije. U razdoblju od 2006. do 2010. godine dom je rekonstruiran i temeljito obnovljen, no nije opremljen niti priključen na izvor napajanja, pa nema električnu energiju. Bez električne energije znatno je otežana funkcioniranje i održavanje doma, stoga je Planinarska društvo Obruč pokrenulo akciju rješavanja navedenog problema. Po­četkom 2018. godine pokre­nut je projekt opremanja do­ma obnovljivim izvorima električne energije. S radovima na projektu započelo se početkom ljeta. Uz veliku po­moć donatora i zalaganje čla­nova Društva projekt je reali­ziran tijekom ljeta, do kraja mjeseca rujna ove godine. Na blagdan sv. Mihovila u domu je zasvijetlilo svjetlo iz novih izvora električne energije.

– Ovim putem želimo svima zahvaliti na doprinosu ovom projektu i pozivamo na svečanost i druženje koje će se održati u subotu 13. listo­pada u 12 sati u planinarskom domu na Hahliću. Molimo zainteresirane da svoj dola­zak, s ukupnim brojem oso­ba, potvrde na e-mail adresu p.d.obruc@ri.t-com.hr ili na broj mobitela 091/726 1938, ističu u PO Obruč.


Planinarski dom Hahlić (1097 m) nalazi se na južnoj padini Obruča, na malom zaravanku između Dnića i Čunine glave. To je zidana prizemnica s potkrovljem. Od doma se pruža lijep vidik na Riječki zaljev, otoke, Grobnišćinu i Učku. Dom je okružen lijepom šumom smreke i planinske bukve. Otvoren je vikendom i praz­nikom, kapaciteta četrdeset kreveta. Domom upravlja PD Obruč, Jelenje. Prilaz vo­zilom najbliža je moguć as­faltiranom cestom iz Podkilavca, šumskim cestama mo­že se iz Klane preko Gumanačke, Trstenika i Suhog pri­ći na sat vremena do kuće. Iz Podkilavca do kuće vodi slab kolnik za terenska vozila.


Skip to content