Plan nabave roba, radova i usluga Općine Jelenje za 2016. godinu

Javni naručitelj, Općina Jelenje, utvrđuje stvarne potrebe za nabavu radova, roba i usluga tijekom 2016. godine.

Sukladno Proračuna Općine Jelenje za 2016. godinu, (Službene novine PGŽ br. 38/16), a s ciljem osiguranja obavljanja poslova iz djelokruga Naručitelja, donosi se Plan nabave Općine Jelenje za 2016. godinu, koji sadrži podatke o predmetu nabave, evidencijskom broju nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka nabave, planiranom početku postupka, načinu ugovaranja (ugovor ili okvirnom sporazum).

Skip to content