Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – Ugostiteljska kućica

Predmet zakupa je drveni objekt u vlasništvu Općine Jelenje, a nalaze se na adresi: Dražice, Dražičkih boraca 64, opremljena „Ugostiteljska drvena kuća“

  • namjena: opremljeni ugostiteljski objekt
  • početni iznos mjesečne zakupnine:   800,00  kn (bez PDV-a)
  • rok zakupa:  do 31. prosinca  2021. godina
  • garantni polog:  800,00 kn
  • rok za dostavu ponuda za poslovni prostor je 27.10.2018. godine.

Kompletnu dokumentaciju preuzmite u privitku.

Skip to content