Najava: 29.06. • 2. radna sjednica Općinskog vijeća

Obavijest za javnost: Predsjednik Općinskog vijeća Općine Jelenje gospodin Dino Piljić pozvao je članove Općinskog vijeća Općine Jelenje na 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jelenje koja će se održati dana 29. lipnja 2021. god. (utorak) s početkom u 18 sati u prostoru Doma kulture u Dražicama.

Kompletan dnevni red i pripadajući materijali nalaze se na: https://www.jelenje.hr/dokumenti/opcinsko-vijece-opcine-jelenje/sjednice-vijeca/pozivi-i-materijali-sa-sjednice

Molimo mještane Općine Jelenje i ostale zainteresirane, ako žele nazočiti sjednici Općinskog vijeća, da se prijave do 29.06.2021. do 12, sati na 208 080.

Skip to content