Navigacija

Glavni meni

25
Pet, Svi
6 Novih vijesti

Popis zakona važnih za rad Općine Jelenje

Tipografija

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na djelokrug rada Općine Jelenje.