Navigacija

Glavni meni

22
Ned, Tra
6 Novih vijesti

Javni natječaj: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Rok prijave: do 17.03.2018.

Javni pozivi
Tipografija

Općina Jelenje raspisuje javni natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci. Program se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured u Rijeci. Više pogledajte u privitku.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja na Zavodu za zapošljavanje, na adresu Općina Jelenje, Dražice, Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice.