Javni poziv: zapošljavanje nezaposlenih osoba u okviru Programa javnih radova

Općina Jelenje inicijator je javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih osoba sa područja općine Jelenje na poslovima održavanja javnih površina radi prevencije požara (opis posla: sanacija nerazvrstanih cesta, sječa i krčenje živica uz nerazvrstane ceste, čišćenje kanalske mreže zbog prijetnji od poplava.

Programom javnih radova biti će obuhvaćeno 10 osoba na poslovima održavanja javnih površina radi prevencije požara (opis posla: sanacija nerazvrstanih cesta, sječa i krčenje živica uz nerazvrstane ceste, čišćenje kanalske mreže zbog prijetnji od poplava.

Mjeru zapošljavanja u javnim radovima mogu koristiti isključivo osobe koje ispunjavaju uvjete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe. Kompletnu dokumentaciju preuzmite u privitku.

Skip to content