Javni poziv: Održavanje javne rasvjete na području Općine Jelenje

Predmet natječaja je prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja javne rasvjete  na području Općine Jelenje temeljem pisanoga ugovora za razdoblje od četiri (4) godine od dana zaključivanja Ugovora.

Opseg poslova održavanje javne rasvjete odredit će se na osnovi Programa održavanja komunalne infrastrukture i bit će utvrđen godišnjim programima za svaku slijedeću godinu. Kompletna dokumentacija u privitku.

Skip to content