Financiranje troškova za stambeno zbrinjavanje osoba iz Ukrajine

Uputa o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju: Obavještavamo vas da je dana 25. ožujka na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Također, u prilogu vam dostavljamo Uputu Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju, kao i obrasce, iz koje proizlazi obveza stožera civilne zaštite jedinica lokalne samouprave o izdavanju „Potvrda o nadzoru stambene jedinice“.

S tim u vezi, od stožera civilne zaštite jedinica lokalne samouprave očekuje se:

  • da putem mrežnih stranica jedinica lokalne samouprave ili putem drugih komunikacijskih kanala, građane obavijeste da je raspisan Javni poziv
  • da obavijestite na kojem mjestu i u koje vrijeme Ponuditelj stambene jedinice može predati obrazac “Ponuda smještaja za raseljene osobe”, koji je i ujedno zahtjev za pregled stambene jedinice.
  • Osigurajte dovoljan broj obrazaca u tiskanom obliku, a radi popunjavanja istih i na mjestu predaje nakon zaprimljenih zahtjeva, potrebno je u najkraćem mogućem vremenu provesti neposredni nadzor stambene jedinice, utvrditi vjerodostojnost ponude i o tome ispuniti Potvrdu o nadzoru stambene jedinice, koju je potrebno dostaviti Ponuditelju
Skip to content