Energetska obnova zdravstvene stanice Dražice


Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Zdravstvene stanice Dražice na adresi Podkilavačka 6, 51218 Dražice


Kratki opis projekta: Općina Jelenje je na Poziv „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ prijavila projekt „Energetska obnova zgrade Zdravstvene stanice Dražice na adresi Podkilavačka 6, 51218 Dražice“.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je riješiti problem neučinkovitog gospodarenja energijom zgrade Zdravstvene stanice Dražice što rezultira velikim gubitkom topline i visokom potrošnjom energije tijekom cijele godine te otežava obavljanje zdravstvene djelatnosti. Trenutni energetski razred zgrade je „E“, a nakon provedbe mjera energetske učinkovitosti, projektirani energetski razred zgrade će biti „C“.

Ugradnjom slojeva toplinske izolacije i prelaskom na učinkovitiji izvor grijanja, postići će se učinkovitije gospodarenje energijom, odnosno ušteda u potrebnoj godišnjoj energiji za grijanje od 57,08 % i godišnjoj potrošnji primarne energije od 76,27%.

Projekt obuhvaća sljedeće mjere energetske učinkovitosti na zgradi Zdravstvene stanice Dražice:

  • Povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora
  • Povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade
  • Zamjena vanjske stolarije
  • Zamjena postojećeg kotla na lož ulje kotlom na biomasu (pelete), s ciljem smanjenja troškova grijanja i u svrhu promicanja obnovljivh izvora energije

Ukupna vrijednost projekta je 891.408,00 kuna, a od toga je 276.423,44 kuna sufinancirano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava koji je Općina Jelenje potpisala 16. studenog 2018. godine s Ministarstvom graditetljstva i prostornoga uređenja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao posredničkim tijelima tijekom provedbe projekta. Preostali udio u projektu od 614.984,56 kuna sufinancirat će se iz Proračuna Općine Jelenje.


Razdoblje provedbe projekta: 2018.-2019.
Naziv korisnika: Općina Jelenje
Ukupan iznos projekta: 891.408,00 kuna
Iznos EU potpore: 276.423,44 kuna


https://strukturnifondovi.hr/
https://opzo-opkk.hr/


  • Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“
  • Kontakt osobe za više informacija: Dino Piljić, bacc., zamjenik načelnika Općine Jelenje • telefon: 091 406 0907 • e-mail: dino@jelenje.hr

Tiskovna konferencija održana 14.02.2020.

{gallery}fotogalerija/2020-02-14_Tiskovna_ambulanta{/gallery}


Nekadašnje stanje – Zdravstvena stanica:
{gallery}fotogalerija/2019-04-17_Ambulanta_nekad{/gallery}

Nekadašnje stanje – Kotlovnica:
{gallery}fotogalerija/2019-04-17_Ambulanta_kotlovnica_nekad{/gallery}

Radovi u tijeku:
{gallery}fotogalerija/2019-06-21_Radovi_Ambulanta{/gallery}

Završeni radovi – Zdravstvena stanica:
{gallery}fotogalerija/2019-11-21_Ambulanta_gotovo{/gallery}

Završeni radovi – Kotlovnica:
{gallery}fotogalerija/2019-11-21_Kotlovnica_gotovo{/gallery}

Skip to content