Navigacija

Glavni meni

24
Uto, Tra
7 Novih vijesti

Folder Službene novine Općine Jelenje

Službene novine Općine Jelenje izdaju u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Općine Jelenje, donosi Općinsko vijeće Općine Jelenje. U Službenim novinama Općine Jelenje objavljuju se svi opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenim novinama, odluke i drugi akti Vijeća i Načelnika za koje Vijeće ili Načelnik odrede da će se objaviti, te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Vijeće.

Službene novine Općine Jelenje na snazi su od 27. lipnja 2017. godine. Prijašnje odluke iz djelokruga lokalne samouprave objavljivane su u Službenim novinama PGŽ, a dostupne su na: http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=popis&sifra=51218

pdf Godina II. - broj 8.
pdf Godina II. - broj 7.
pdf Godina II. - broj 6.
pdf Godina II. - broj 5.
pdf Godina I. - broj 4.
pdf Godina I. - broj 3.
pdf Godina I. - broj 2.
pdf Godina I. - broj 1.