Navigacija

Glavni meni

24
Sub, Kol
2 Novih vijesti

Folder Službene novine Općine Jelenje

Službene novine Općine Jelenje izdaju u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Općine Jelenje, donosi Općinsko vijeće Općine Jelenje. U Službenim novinama Općine Jelenje objavljuju se svi opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenim novinama, odluke i drugi akti Vijeća i Načelnika za koje Vijeće ili Načelnik odrede da će se objaviti, te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Vijeće.

Službene novine Općine Jelenje na snazi su od 27. lipnja 2017. godine. Prijašnje odluke iz djelokruga lokalne samouprave objavljivane su u Službenim novinama PGŽ, a dostupne su na: http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=popis&sifra=51218

Toggle Naziv Datum
pdf Godina III. - broj 25.
pdf Godina III. - broj 24.
pdf Godina III. - broj 23.
pdf Godina III. - broj 22.
pdf Godina III. - broj 21.
pdf Godina III. - broj 20.
pdf Godina III. - broj 19.
pdf Godina II. - broj 18.
pdf Godina II. - broj 17.
pdf Godina II. - broj 16.
pdf Godina II. - broj 15.
pdf Godina II. - broj 14.
pdf Godina II. - broj 13.
pdf Godina II. - broj 12.
pdf Godina II. - broj 11.
pdf Godina II. - broj 10.
pdf Godina II. - broj 9.
pdf Godina II. - broj 8.
pdf Godina II. - broj 7.
pdf Godina II. - broj 6.
pdf Godina II. - broj 5.
pdf Godina I. - broj 4.
pdf Godina I. - broj 3.
pdf Godina I. - broj 2.
pdf Godina I. - broj 1.
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.