Navigacija

Glavni meni

22
Uto, Lis
4 Novih vijesti

Folder Zaključci i akti

Toggle Naziv Datum
default Odluka o ukidanju statusa javnog dobra k.č. 4232 k.o. Dražice
default Odluka o ukidanju statusa javnog dobra k.č. 7032 k.k. Jelenje
default Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 7026-3
document Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u K O Grobnik ( 48 KB )
default Odluka o uređenju prometa na području općine Jelenje
default Odluka o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Jelenje
default Odluka o usvajanju financijskog izvješća Komunalnog društva Jelen d.o.o. za 2015. godinu
default Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015. godinu
document Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2018. ( 1.97 MB )
document Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2019. godinu ( 45 KB )
default Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Jelenje u 2015. godini
default Odluka o usvajanju ostvarenja Proračuna i programa za 2013. godinu
default Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Jelenje za razdoblje 2016.-2022. godine
document Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2018. ( 908 KB )
default Odluka o usvajanju Programa zbrinjavanja otpada divljeg odlagališta Dubina – I. Faza
default Odluka o usvajanju registra nerazvrstanih cesta
default Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Jelenje za razdoblje 2015.-2020. godine
document Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljinjim životinjama ( 44 KB )
default Odluka o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja mjesnog groblja Jelenje
default Odluka o visini novčane nagrade dobitnicima javnih priznanja
document Odluka o visini novčane naknade za javna priznanja 2018. ( 59 KB )
document Odluka o visini novčane naknade za javna priznanja 2019 ( 64 KB )
default Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje
document Odluka o visini paušalnog iznosa za iznajmljivače ( 30 KB )
default Odluka o vrijednosti jedinice – boda (B)
document Odluka o vrijednosti obračunske jedinice komunalne naknade za 2017. ( 28 KB )
document Odluka o vrijednosti obračunske jedinice komunalne naknade za 2019 ( 38 KB )
document Odluka o zakupu korištenju javnih površina na području općine Jelenje ( 116 KB )
default Odluka Ur.broj: 2170/04-04-14-21
default Odluka Urbroj: 2170/04-02-14-1
document Odluke Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018 ( 72 KB )
default ODLUKU o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za 2014. godinu
default Plan i ostvarenje Proračuna za 2012. godinu
default Plan i ostvarenje Proračuna za 2012. godinu
default Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Jelenje
default Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Jelenje za 2015. godinu
default Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje za 2015. godinu
default Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Jelenje za 2016. godinu
default Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje za 2014. godinu
default Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje za 2016. godinu
document Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. ( 141 KB )
document Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. ( 157 KB )
document Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje od 01 1 do 30 6 2019 ( 1003 KB )
default Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu
default Pravilnik o načinu ocjenjivanja rada službenika i namještenika
default Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje
document Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 2017 ( 202 KB )
document Pravilnik o zaštiti osobnih podataka ( 38 KB )
default Prijedlog za imenovanja sucem porotnikom gđe. Mire Sveško iz Dražica, Ogradica 2.
document Prijedlog za osnivanje Turističke zajednice Grobnik ( 33 KB )
document Prilog-III.-Opis-projekta LAG TL ( 218 KB )
document Pročišćen tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća 7-2018. ( 75 KB )
default Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2015. godine
default Program godišnjeg održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2017. godine
default Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2015. godinu
default Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2015. godinu
default Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2017. godinu
default Program javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2017. godini
document Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2018. ( 46 KB )
document Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2019. ( 54 KB )
default Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Jelenje za 2015. godinu
default Program javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2015. godini
default Program javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2017. godini
document Program javnih potreba u sportu za 2018. ( 47 KB )
default Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Jelenje za 2017. godinu
document Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018. ( 54 KB )
document Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019. ( 59 KB )
document Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu ( 47 KB )
default Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 2015.
default Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
document Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. ( 45 KB )
default Program utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2015. godinu
document Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. ( 44 KB )
document Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu ( 49 KB )
default Program za 2016. godinu
document Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. ( 49 KB )
default Proračun Općine Jelenje za 2014. godinu
default Proračun Općine Jelenje za 2015. godinu i Projekcija Proračuna za 2016. i 2017. godinu
default Proračun Općine Jelenje za 2016. godinu i Projekcija Proračuna za 2017. i 2018. godinu
default Proračun Općine Jelenje za 2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu
document Proračun Općine Jelenje za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. ( 624 KB )
document Prve Izmjene i dopune Odluke o načinu pružnja javne usluge prikupljanja mješanog i birazgradivog otpada na području Općine Jelenje ( 55 KB )
document Prve izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Jelenje ( 31 KB )
default Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2014. godinu
default Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2016. godinu
default Rješenje Urbroj: 2170-04-01-17-22
default Rješenje Urbroj: 2170/04-04-15-4
document Sporazum o osnivanju ustanove CPRR PGŽ ( 30 KB )
document Statut - pročišćeni tekst 7-2018 ( 59 KB )
document Suglasnost za pristupanje Općine Jelenje Urbanoj Aglomeraciji ( 51 KB )
document Suglasnosti općinskom načelniku na pribavljanje ponuda za kreditiranje investicije Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Jelenje Dražice Dražice docx ( 62 KB )
document Tehnička ispravka Zaključka o Izvješća načelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2017 ( 135 KB )
document Zaključak o ne prihvaćanju prijedloga o Petim izmjenama i dopunama Odluke o socijaloj skrbi ( 40 KB )
document Zaključak o ne prihvaćanju prijedloga Zaključka Kluba nezavisnih vijećnika ( 48 KB )
document Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava civilne zaštite za 2017 ( 44 KB )
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu za razdoblje od 01 1 do 30 6 2019 god ( 56 KB )
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2018. god. ( 52 KB )
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu za razdoblje srpanj prosinac 2017 ( 44 KB )
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2018 god ( 49 KB )
default Zaključak o projektu aglomeracije Rijeka
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.