Navigacija

Glavni meni

28
Čet, Lis
5 Novih vijesti

Folder Zaključci i akti

Toggle Naziv Datum
document II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019 ( 76 KB )
document II izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019 godinu ( 45 KB )
document II Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019 ( 68 KB )
document II Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019 god ( 67 KB )
document I Izmjene i dopune Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načina postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama ( 25 KB )
document I Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu na području općine Jelenje ( 64 KB )
document Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana uređenja mjesnog groblja u Jelenju ( 90 KB )
document Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o finaciranju političkih stranaka u 2019 ( 83 KB )
document Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda ( 57 KB )
document Odluka o davanju prijedloga za imenovanje sudca porotnika ( 56 KB )
document Zaključak o ne prihvaćanju prijedloga o Petim izmjenama i dopunama Odluke o socijaloj skrbi ( 40 KB )
document Suglasnosti općinskom načelniku na pribavljanje ponuda za kreditiranje investicije Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Jelenje Dražice Dražice docx ( 62 KB )
document Prve Izmjene i dopune Odluke o načinu pružnja javne usluge prikupljanja mješanog i birazgradivog otpada na području Općine Jelenje ( 55 KB )
document Odluka o visini novčane naknade za javna priznanja 2019 ( 64 KB )
document Odluka o skidanju oznake javnog dobra na k č br 7038 KO Jelenje ( 47 KB )
document Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarnju Plana gospodarenja otpadom Općine Jelenje za 2018 ( 24 KB )
document Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljinjim životinjama ( 44 KB )
document Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u K O Grobnik ( 48 KB )
document Odluka o raspodjeli rezultata za 2018 godinu ( 61 KB )
document Odluka o konvalidiranju Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta Izgradnja vodovodnog ogranka u naselju Podhum ( 59 KB )
document Odluka o konvalidiranju Odluke o davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice ( 23 KB )
document Odluka o komunalnom doprinosu ( 31 KB )
document Odluka o komunalnoj naknadi ( 43 KB )
document Odluka o izradi nacrta teksta Ažurirani Plan gospodarenja otpadom za 2016 2022 ( 72 KB )
document Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV Izmjena i dopuna PPU Općine Jelenje ( 49 KB )
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelenje za 2019 ( 1.35 MB )
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019 god ( 54 KB )
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019 ( 64 KB )
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019 ( 72 KB )
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019 ( 65 KB )
document Odluka o 4 Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelenje ( 42 KB )
pdf Odluka Ministarstva uprave od 21 1 2019 ( 366 KB )
document Odluka o Izmjeni i dopuni II izmjena i dopuna Programa uređenja objekata i komunalne inf za 2018 ( 44 KB )
document Odluka o Izmjeni i dopuni II izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i komunalne inf za 2018 ( 46 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018 ( 55 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018 ( 55 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018 ( 118 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018 ( 84 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2018 god ( 92 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i eligiji za 2018 god ( 90 KB )
document Izvješče o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018 god ( 75 KB )
document Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća 2019 ( 23 KB )
document Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018 ( 72 KB )
document Izmjena i dopuna Odluke o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje OŠ JELENJE DRAŽICE ( 23 KB )
document Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2018 godinu ( 622 KB )
document Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Jelenje za 2018 ( 1.51 MB )
document Ispravak Odluke o vrijednosti obračunske jedinice komunalne naknade za 2019. ( 53 KB )
pdf Odluka o pročišćenom tekstu PPU OJ ( 376 KB )
document Odluka o imenovanju Odbor za strateški razvoj, gospodarstvo, poduzetništvo, zaštitu potrošača i EU fondove ( 27 KB )
document Odluka o finaciranju političkih stranaka u 2019 ( 73 KB )
document Odluka o davanju podrške na prijavu kandidata Alenke Juretić za dobitnicu nagrade za životno djelo PGŽ ( 45 KB )
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2018 god ( 49 KB )
document Odluka o visini paušalnog iznosa za iznajmljivače ( 30 KB )
document Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Jelenje ( 43 KB )
document Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika u JUO u ( 33 KB )
document Odluka o koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnka i zamjenika općinskog načelnika ( 24 KB )
document Proračun Općine Jelenje za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. ( 624 KB )
document Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu ( 49 KB )
document Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu ( 47 KB )
document Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019. ( 59 KB )
document Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2019. ( 54 KB )
document Pravilnik o zaštiti osobnih podataka ( 38 KB )
document Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. ( 157 KB )
document Odluke Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018 ( 72 KB )
document Odluka o proširenju dječijeg vrtića ( 120 KB )
document Odluka o Programu javnih potreba u sportu Općine Jelneje za 2019. ( 53 KB )
document Odluka o Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019. ( 62 KB )
document Odluka o odabiru najpovoljnije ponude -povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima ( 64 KB )
document Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu ( 87 KB )
document Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra na k.č 4211 KO Dražice ( 46 KB )
document Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o finaciranju političkih stranaka u 2018. ( 72 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. ( 46 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. ( 64 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018. ( 55 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Jelneje za 2018. ( 52 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji za 2018. ( 57 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. god. ( 59 KB )
document Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. ( 42 KB )
document Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća 2018. ( 24 KB )
document Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. sa razvojnim programom ( 768 KB )
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2018. god. ( 52 KB )
document Prilog-III.-Opis-projekta LAG TL ( 218 KB )
document Odluka o prijavi projekta Uređenja pomoćnog igrališta u sklopu sportskih igrališta u Dražicama ( 55 KB )
document Odluka o davanju na upravljanje reciklažno dvorište ( 75 KB )
document Izvješće o radu načelnika Općine Jelenje siječanj -lipanj 2018. ( 300 KB )
document ODLUKA o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje ( 78 KB )
document Zaključak o ne prihvaćanju prijedloga Zaključka Kluba nezavisnih vijećnika ( 48 KB )
document Odluka o visini novčane naknade za javna priznanja 2018. ( 59 KB )
document Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2018. ( 908 KB )
document Odluka o usvajanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2018. ( 1.97 MB )
document Odluka o Trećim Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelenje ( 49 KB )
document Odluka o sufinaciranju troškova boravka djece rane i predškolske dobi s područja općine Jelenje ( 63 KB )
document Odluka o Prvim Izmjena i dopuna Plana mreže dječijih vrtića ma području Općine Jelenje ( 41 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. ( 52 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. ( 61 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018. ( 53 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2018. ( 47 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji za 2018. ( 53 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. ( 59 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Jelenje ( 47 KB )
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.