Navigacija

Glavni meni

21
Pon, Lis
5 Novih vijesti

Folder Zaključci i akti

Toggle Naziv Datum
document Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018 ( 84 KB )
document Izvješče o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018 god ( 75 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018 ( 118 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017 ( 44 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018 ( 55 KB )
default Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2016. godinu
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017 ( 44 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018 ( 55 KB )
default Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2012. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2013. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2015. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Jelenje za 2014. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u obrazovanju i kulturi za 2012. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u obrazovanju, kulturi i religiji za 2015. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u športu za 2012. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u sportu za 2013. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2012. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2013. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2015. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji za 2014. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2014. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2015. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2012. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2013. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2015. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2014. godini
default Izvješće o ostvarenju programa za zdravstvo i socijalnu skrb u 2014. god.
default Izvješće o ostvarivanju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
default Izvješće o ostvarivanju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2015. godinu
pdf Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017 ( 7.43 MB )
document Izvješće o provedenim natječajima za poslovne prostore ( 44 KB )
document Izvješće o provedenom natječaju za dodjelom stipendija u školskoj-akademskoj godini 2017-2018 ( 30 KB )
document Izvješće o radu načelnika Općine Jelenje siječanj -lipanj 2018. ( 300 KB )
document Izvršenje Programa u sportu za 2017 ( 47 KB )
document Izvršenje programa zdravstva i socijalne skrbi za 2017 ( 61 KB )
document Objavljene odluke Općinskog vijeća od 1993. do 2013. godine ( 88 KB )
default Obrazloženje Proračuna Prijedloga 2. Izmjena i dopuna Proračuna za 2014. godinu
document Odluk o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Jelenje - projekt izgradnje dječijeg igrališta DV Grobnički tići Podhum ( 56 KB )
document Odluka o Izmjeni i dopuni II izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i komunalne inf za 2018 ( 46 KB )
document Odluka o Izmjeni i dopuni II izmjena i dopuna Programa uređenja objekata i komunalne inf za 2018 ( 44 KB )
document Odluka o načinu pružnja javne usluge prikupljanja mješanog i birazgradivog otpada na području Općine Jelenje ( 34 KB )
pdf Odluka Ministarstva uprave od 21 1 2019 ( 366 KB )
document Odluka o 4 Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelenje ( 42 KB )
document Odluka o 4. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Jelenje ( 101 KB )
document Odluka o agrotehničkim mjerama kao i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina ( 34 KB )
default Odluka o agrotehničkim mjerama te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Jelenje
default Odluka o davanju koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na području općine Jelenje
document Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimljačarskih poslova 2018-2022 ( 37 KB )
default Odluka o davanju na korištenje prostora, sportskih građevina i sportskih terena na području Općine Jelenje za potrebe udruga, političkih stranaka i lokalne samouprave
default Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora na području Općine Jelenje koji se ne koriste za obavljanje poslovne djelatnosti
document Odluka o davanju na upravljanje reciklažno dvorište ( 75 KB )
document Odluka o davanju podrške na prijavu kandidata Alenke Juretić za dobitnicu nagrade za životno djelo PGŽ ( 45 KB )
document Odluka o davanju prijedloga za imenovanje sudca porotnika ( 56 KB )
default Odluka o davanju prostora u vlasništvu Općine Jelenje na korištenje udrugama
document Odluka o davanju suglasnosti DVD Ivan Zoretić Španac na prijavu za mjere 7.4.1. ( 62 KB )
document Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice ( 22 KB )
default Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Jelenje
default Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelenje za 2014. godinu
document Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelenje za 2018. ( 58 KB )
document Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelenje za 2019 ( 82 KB )
default Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Jelenje najboljoj studentici s područja Općine Jelenje u 2014. godini
document Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada ( 17 KB )
default Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
document ODLUKA o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje ( 78 KB )
default Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone sportsko-rekreacijske namjene – sportski centar Linčetovo
default Odluka o dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
document Odluka o držanju domaćih životinja na području općine Jelenje ( 38 KB )
default Odluka o držanju i postupanju sa psima i mačkama, o načinu postupanja s neupisanim psima te napuštenim i izgubljenim životinjama
document Odluka o finaciranju političkih stranaka u 2018 ( 49 KB )
document Odluka o finaciranju političkih stranaka u 2019 ( 73 KB )
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019 ( 65 KB )
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019 ( 72 KB )
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019 ( 64 KB )
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019 god ( 54 KB )
document Odluka o I Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelenje za 2019 ( 1.35 MB )
document Odluka o I izmjenama i dopunama Registra nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje ( 77 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Jelenje ( 47 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. ( 59 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji za 2018. ( 53 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2018. ( 47 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018. ( 53 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. ( 61 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. ( 52 KB )
document Odluka o II izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2019 godinu ( 47 KB )
document Odluka o II Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2019 god (1) ( 52 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. god. ( 59 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji za 2018. ( 57 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Jelneje za 2018. ( 52 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018. ( 55 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. ( 64 KB )
document Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. ( 46 KB )
default Odluka o imenovanju članova Odbora za strateške planove i fondove EU
document Odluka o imenovanju Odbor za strateški razvoj, gospodarstvo, poduzetništvo, zaštitu potrošača i EU fondove ( 27 KB )
default Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda za područje općine Jelenje
document Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda ( 57 KB )
document Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra na k.č 4211 KO Dražice ( 46 KB )
default Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Jelenje
default Odluka o izboru mandatne komisije
default Odluka o izboru Odbora za brigu o hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja
default Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.