Navigacija

Glavni meni

28
Čet, Lis
5 Novih vijesti

Folder Zaključci i akti

Toggle Naziv Datum
document II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Jelenje za 2020. ( 58 KB )
document II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje za 2020. ( 63 KB )
document II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2020. ( 120 KB )
document II. izmjena i dopuna Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. ( 92 KB )
document II. Izmjena i dopna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. ( 57 KB )
document Duge izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2020. ( 5.47 MB )
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje od 01.1. do 30.6. 2020. ( 53 KB )
document Odluka o ustanovljenju površine izvan lovišta na području općine Jelenje ( 32 KB )
document Polugodišnje izvršenje proračuna 2020 ( 3.77 MB )
document Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelenje za 2019. ( 35 KB )
document Odluka o davanju nužnog smještaja na korištenje ( 32 KB )
pdf Izvještaj o Polugodišnjem izvršenju Proračuna OJ za razdoblje od 01.1. do 30.6.2020. ( 793 KB )
pdf Izvješće s javne rasprave DUP groblje ( 1.84 MB )
document Izvješće načelnika siječanj-lipanj 2020. ( 301 KB )
document Donošenje Odluke o Urbanističkom planu uređenja mjesnog groblja u Jelenju ( 155 KB )
document Donošenje odluke o prodaji nekretnine u Velim Dražicama ( 88 KB )
document Donošenje Odluke o 3. Izmjenama i dopunama Odluke o sufinaciranju boravka djece u privatnom dječijem vrtiću na području Općine Jelenje ( 77 KB )
document Zaključak o prihvćanju izvješća o poslovanju TZ Jelenje za 2019. ( 78 KB )
document Zaključak o prihvćanju izvješća o poslovanju KD Jelen d.o.o. za 2019. ( 80 KB )
document Postupanja u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID ( 66 KB )
document Odluka o visini novčane naknade za javna priznanja u 2020 ( 65 KB )
document Odluke o izmjeni Odluke o izboru Mandatne komisije ( 26 KB )
document Odluka o načinu upravljanja grobljem na području općine Jelenje ( 61 KB )
document Odluka o izradi Strategije upravljanja imovinom Općine Jelenje za razdoblje od 2021. do 2026. ( 29 KB )
document Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Jelenje za razdoblje od 2021. do 2026. ( 26 KB )
document Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2019. ( 302 KB )
pdf Izvršenje financijskog plana Turističke zajednice u 2019. ( 104 KB )
pdf Izvještaj o radu Turističke zajednice u 2019. ( 675 KB )
document Izvješće o gospodarenju otpadom na području općine Jelenje za 2019. ( 7.85 MB )
spreadsheet Financijski izvještaj o poslovanju TZ za 2019. ( 659 KB )
document Zaključak o neisplati naknade za sjednice održane elektronskim putem ( 49 KB )
document Pravila sazivanja i održavanja sjednice OV elektronskim putem u izvanrednim situacijama ( 58 KB )
document Odluka o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama za 2020 ( 179 KB )
pdf Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite ( 78 KB )
document ZAKLJUČAK o usvajanju Revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija ( 26 KB )
document ZAKLJUČAK o usvajanju Revizije Plana zaštite od požara ( 27 KB )
document ZAKLJUČAK o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020. ( 27 KB )
document ZAKLJUČAK o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2020. godini ( 25 KB )
document ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o stanju prostora na području Općine Jelenje 2015.-2018. ( 26 KB )
document ZAKLJUČAK o usvajanju izvješća o obavljenoj revizije učinkovitog upravljanja sportskim igralištima ( 28 KB )
document Usvajanje Ažururanog Plana zaštite od požara ( 443 KB )
pdf Upravljanje i raspolanje nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području Primorsko-goranske županije - izvješće (17.7.2019.) ( 2.31 MB )
spreadsheet Tablica OTPIS DUGA- do 2015. fizičke i pravne osobe ( 16 KB )
document Tabelarni dio Ažuriranog Plana zaštite od požara - Općine Jelenje ( 631 KB )
document Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Jelenje 2019. ( 966 KB )
document Proračun Općine Jelenje za 2020. godinu ( 875 KB )
document Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2020. ( 100 KB )
document Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu.doc ( 60 KB )
document Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. ( 56 KB )
document Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2020. ( 71 KB )
document Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2020. ( 70 KB )
document Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje za 2020. godinu ( 80 KB )
document Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020.godinu ( 37 KB )
document Pravilnik o postupku davanja prijedloga za javna priznanja i nagrađivanje sportaša i sportašica u Općini Jelenje ( 33 KB )
document Plan razvoja sustava civilne zaštite za područje Općin Jelenje za 2020. ( 177 KB )
document Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. ( 50 KB )
document Općina Jelenje - Plan provedbe naloga i preporuka i izvještavanje o provedbi ( 51 KB )
document Odluka o visini paušalnog iznosa za iznajmljivače za 2020. ( 30 KB )
document Odluka o visini novčane naknade za javna priznanja za sportaše-ekipe ( 73 KB )
document Odluka o povjeravanju na upravljanje Reiklažno dvorište u Podhumu KD Čistoća d.o.o. ( 26 KB )
document Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja ( 29 KB )
document Odluka o izvršenju Proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu ( 101 KB )
document Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu ( 53 KB )
document Odluka o III. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu ( 62 KB )
document Odluka o III. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019 ( 102 KB )
document Odluka o III. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019. ( 85 KB )
document Odluka o III. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019. god. ( 86 KB )
document Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji za 2019. ( 75 KB )
document Odluka o finaciranju rada političkih stranaka u 2020. ( 107 KB )
document Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice PBZ-sufinanciranje izgradnje športske dvorane i Škole ( 23 KB )
document Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice HBOR -Modernizacija javne rasvjete ( 23 KB )
document Odluka o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Jelen d.o.o. za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 3.1.1 ( 70 KB )
document Odluka o davanju suglasnosti DVD Ivan Zoretić Španac na prijavu za mjere 3.1.1. ( 71 KB )
document Obrazloženje uz Treće izmjene i dopune Proračuna za 2019.g. ( 97 KB )
document OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN OPĆINE JELENJE ZA 2020. GODINU ( 243 KB )
pdf Izvješće o stanju u prostoru Općine Jelnje za razdoblje 2015.-2018. ( 7.70 MB )
document II. Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljnja miješanog komunalnog otpada ( 67 KB )
document II. Izmjene i dopune Odluke o javnim priznanjima Općine Jelenje ( 26 KB )
document I. dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Opine Jelenje za 2019. ( 48 KB )
document Donošenje odluke o Programu javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2020. ( 63 KB )
document 3.Izmjene i dopune proračuna Općine Jelenje za 2019.g. ( 782 KB )
pdf T-22-1 ZAKLJUČAK o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020. ( 150 KB )
document Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje ( 22 KB )
document II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2019. ( 1.28 MB )
document Zaključak o usvajanju Prometne studije povezanosti Općine Jelenje i Općine Čavle ( 45 KB )
document Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2019. godinu ( 45 KB )
document Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna ( 48 KB )
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu za razdoblje od 01 1 do 30 6 2019 god ( 56 KB )
document Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje od 01 1 do 30 6 2019 ( 1003 KB )
document Prve izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Jelenje ( 31 KB )
document Odluka o prodaji nekretnine u Podkilavcu ( 82 KB )
document Odluka o razrješenju člana Odbora za sport i imenovanje člana Odbora za sport ( 50 KB )
document Odluka o kreditnom zaduženju Općine Jelenje kod Privredne banke Zagreb za za finaciranje kreditnog projekta Rekonstrukcija i dogradnja OŠ J D ( 73 KB )
document Odluka o kreditnom zaduženju Modernizacija javne rasvjete ( 69 KB )
document Odluka o II Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2019 god (1) ( 52 KB )
document Odluka o II izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2019 godinu ( 47 KB )
document Odluka o I izmjenama i dopunama Registra nerazvrstanih cesta na području Općine Jelenje ( 77 KB )
document Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelenje za 2019 ( 82 KB )
document Izvješće načelnika siječanj lipanj 2019 ( 79 KB )
document II Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019 godinu ( 54 KB )
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.