Navigacija

Glavni meni

18
Sub, Ruj
5 Novih vijesti

Folder Zaključci i akti

Toggle Naziv Datum
document Zaključak o usvajanju Izvješća o Analizi stanja sustava zaštite i spašavanja za 2020..doc ( 280 KB )
document Zaključak o usvajanju Izvjesća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Jelenje za 2020..docx ( 8.97 MB )
document Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje OŠ JELENJE-DRAŽICE.docx ( 31 KB )
document Odluka o visini novčane naknade za javna priznanja 2021..doc ( 63 KB )
document Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju prava građenja od 08.5.2020..docx ( 27 KB )
document Odluka o prijenosu vlasničkog udjela u vlasništvu Općine Jelenje u sufinanciranom dijelu rekonstrukcije OŠ Jelenje na OŠ.docx ( 33 KB )
document Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje.docx ( 37 KB )
document Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelenje za 2021. godinu.doc ( 3.34 MB )
document Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu.doc ( 60 KB )
document Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata komunale infrastrukture u 2021..docx ( 32 KB )
document Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2021. godinu.doc ( 76 KB )
document Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021..docx ( 35 KB )
document Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021..docx ( 36 KB )
document Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem u Jelenju.docx ( 30 KB )
document Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Jelenje.docx ( 27 KB )
document Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonice-sajm.docx ( 35 KB )
document Odluka o izboru predsjednika i podpredsjednika Općinskog vijeća.docx ( 26 KB )
document Odluka o imenovanju Odbora za strateški razvoj, gospodarstvo, poduzetništvo, zaštitu potrošača i EU fondove.docx ( 27 KB )
document Odluka o imenovanju Odbora za statutarno pravna pitanja.docx ( 29 KB )
document Odluka o imenovanju Odbora za prostorno i urbanističko planiranje.docx ( 28 KB )
document Odluka o imenovanju Odbora za proračun i financije 2021.docx ( 26 KB )
document Odluka o imenovanju Odbora za kulturu, odgoj i cjeloživotno obrazovanje.docx ( 27 KB )
document Odluka o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje.docx ( 27 KB )
document Odluka o imenovanju Odbora za brigu o Hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja.docx ( 27 KB )
document Odluka o imenovanju Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, brigu o djeci.docx ( 27 KB )
document Odluka o imenovanju Odbor za šport 2021.docx ( 26 KB )
document Odluka o imenovanju Mandatne komisije.docx ( 29 KB )
document Izvješće Mandatne komisije.docx ( 36 KB )
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje od 01.7. do 31.12. 2020..doc ( 52 KB )
document Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jelenje.docx ( 46 KB )
document Prijedlog kandidata za izbor sudaca porotnika u Županijskom sudu u Rijeci.doc ( 50 KB )
document Odluka o skidanju oznake javnog dobra na k.č. 7053 KO Jelenje.doc ( 55 KB )
document Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Jelenje za 2020. god..doc ( 77 KB )
document Odluka o osnivanju Komunalnog društva Jelenje j.d.o.o.doc ( 59 KB )
document Odluka o odbijanju skidanja oznake javnog dobra.doc ( 60 KB )
document Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju JUO OJ.doc ( 60 KB )
document Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju mrtvozornika.doc ( 57 KB )
document Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Odluke o sufinaciranju boravka djece u dječijem vrtiću.doc ( 62 KB )
pdf Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2020.g..doc.pdf ( 766 KB )
document Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2020.g..doc ( 3.59 MB )
spreadsheet Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za 2020..xlsx ( 18 KB )
document Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu za 2020..doc ( 87 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2020..doc ( 64 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata za gospodarenje otpadom za 2020..doc ( 115 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020..doc ( 60 KB )
document Izvješće o izvršenje Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2020..doc ( 123 KB )
document Izvješće o izvršenje Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2020..doc ( 136 KB )
document Izvješće o izvršenje Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji za 2020..doc ( 101 KB )
document Izvješće o izvršenje Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2020..doc ( 111 KB )
document Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća 2021..docx ( 36 KB )
document Izmjena i dopuna Odluke Odluke o naknadama općinskog predsjednika, potpredsjednika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vo naknadama.doc ( 67 KB )
document 2 Izmjene i dopune Odluke Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Jelenje.doc ( 67 KB )
document Strategija upravljanja imovinom Općine Jelenje za razdoblje 2020-2026.docx ( 2.38 MB )
document Proračun Općine Jelenje za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu.doc ( 3.06 MB )
document Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2021.doc ( 94 KB )
document Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu.doc ( 57 KB )
document Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021..doc ( 51 KB )
document Program javnih potreba u sportu Općine Jelneje za 2021..doc ( 56 KB )
document Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021..doc ( 70 KB )
document Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2021..doc ( 63 KB )
document Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje za 2021. godinu.doc ( 77 KB )
document Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021.godinu.docx ( 37 KB )
document Plan razvoja sustava civilne zaštite za područje Općin Jelenje za 2021..doc ( 181 KB )
document Plan djelovanja Općine Jelenje na području prirodnih nepogoda za 2021..docx ( 59 KB )
document Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Jelenje za razdoblje 2020.-2026.doc ( 50 KB )
document Odluka o usvajanju Proračuna za 2021. godinu ( 88 KB )
document Odluka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite za područje Općin Jelenje za 2021. ( 49 KB )
document Odluka o usvajanju Plana djelovanja Općine Jelenje na području prirodnih nepogoda za 2021. ( 50 KB )
document Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje ( 73 KB )
document Odluka o odbijanju prijedloga Odluke predlagatelja Ivoslava Bana ( 55 KB )
document Odluka o mjerama za suzbijanje posljedica nastalih u gospodarstvu zbog mjera Stožera ( 29 KB )
document Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu ( 105 KB )
document Odluka o imenovanju mrtvozornika za područje općine Jelenje ( 56 KB )
document Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu za iznajmljivače za 2021. ( 30 KB )
document Odluka o utvrđivanju svojstva Parka sa spravama u Podhumu kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi ( 27 KB )
document Odluka o finaciranju rada političkih stranaka u 2021. ( 90 KB )
document II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2020. ( 49 KB )
document II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2020. ( 87 KB )
document II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općini Jelenje za 2020. ( 58 KB )
document II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje za 2020. ( 63 KB )
document II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2020. ( 120 KB )
document II. izmjena i dopuna Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. ( 92 KB )
document II. Izmjena i dopna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. ( 57 KB )
document Duge izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2020. ( 5.47 MB )
document Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje od 01.1. do 30.6. 2020. ( 53 KB )
document Odluka o ustanovljenju površine izvan lovišta na području općine Jelenje ( 32 KB )
document Polugodišnje izvršenje proračuna 2020 ( 3.77 MB )
document Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelenje za 2019. ( 35 KB )
document Odluka o davanju nužnog smještaja na korištenje ( 32 KB )
pdf Izvještaj o Polugodišnjem izvršenju Proračuna OJ za razdoblje od 01.1. do 30.6.2020. ( 793 KB )
pdf Izvješće s javne rasprave DUP groblje ( 1.84 MB )
document Izvješće načelnika siječanj-lipanj 2020. ( 301 KB )
document Donošenje Odluke o Urbanističkom planu uređenja mjesnog groblja u Jelenju ( 155 KB )
document Donošenje odluke o prodaji nekretnine u Velim Dražicama ( 88 KB )
document Donošenje Odluke o 3. Izmjenama i dopunama Odluke o sufinaciranju boravka djece u privatnom dječijem vrtiću na području Općine Jelenje ( 77 KB )
document Zaključak o prihvćanju izvješća o poslovanju TZ Jelenje za 2019. ( 78 KB )
document Zaključak o prihvćanju izvješća o poslovanju KD Jelen d.o.o. za 2019. ( 80 KB )
document Postupanja u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID ( 66 KB )
document Odluka o visini novčane naknade za javna priznanja u 2020 ( 65 KB )
document Odluke o izmjeni Odluke o izboru Mandatne komisije ( 26 KB )
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.