Navigacija

Glavni meni

19
Čet, Ruj
1 Novih vijesti

Folder Zaključci i akti

Toggle Naziv Datum
document Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Jelenje za 2018 ( 1.51 MB )
document Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2017 ( 168 KB )
document Druge Izmjene i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu ( 135 KB )
document Druge izmjene i dopune proračuna za 2018. sa razvojnim programom ( 768 KB )
default Drugi rebalans Proračuna za 2013. godinu
default Etički kodeks službenika i namještenika Općine Jelenje
pdf Godišnje Izvršenje proračuna Općine Jelenje za 2017 ( 230 KB )
default Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jelenje za 2014. godinu
default Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu
default Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2016. godinu
document Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2018 godinu ( 622 KB )
default I. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje tijekom 2015. godine
default I. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2016. godine
default I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2015. godinu
default I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2016. godinu
default I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2015. godini
default I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2016. godini
default I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Jelenje za 2016. godinu
default I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u Općine Jelenje za 2015. godinu
default I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2015. godini
default I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2016. godini
default I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
default I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
default I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2015. godinu
default I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2016. godinu
default I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2013. godinu
default I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
default I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Jelenje za 2013. godinu
default I. izmjene Programa javnih potreba u športu u 2013. godini
default I. izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Jelenje za 2013. godinu
default I. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
default II. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2014. godine
default II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2014. godinu
default II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Jelenje u 2014. godini
default II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Jelenje za 2014. godinu
default II. Izmjene i dopune Programa za 2015. godinu
default II. izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje
default II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2014. godini
default Ispravak Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2014. godinu
default Ispravak Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u obrazovanju, kulturi i religiji za 2014. godinu
default Ispravak Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2014. godinu
default Ispravak Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2014. godinu
default Ispravak Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2014. godinu
default Ispravak Odluke o raspodjeli rezultata za 2014. godinu
document Ispravak Odluke o vrijednosti obračunske jedinice komunalne naknade za 2019. ( 53 KB )
document Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu 2017 ( 71 KB )
default Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelenje
default Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelenje
document Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Općine Jelenje ( 28 KB )
document Izmjena i dopuna Odluke o sufinanciranju projekta rekonstrukcije i dogradnje OŠ JELENJE DRAŽICE ( 23 KB )
document Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018 ( 72 KB )
default Izmjene i dopune Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
document Izmjene i dopune Odluke o javnim priznanjima Općine Jelenje ( 26 KB )
default Izmjene i dopune Odluke o plaćama i drugim pravima načelnika i zamjenice načelnika
default Izmjene i dopune Plana prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje za 2015. godinu
default Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća
document Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća ( 26 KB )
document Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća 2018. ( 24 KB )
document Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća 2019 ( 23 KB )
default Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje
default Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje tijekom 2014. godine
document Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. ( 61 KB )
default Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2014. godinu
document Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2017. ( 50 KB )
document Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji za 2017. ( 45 KB )
default Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Jelenje u 2014. godini
default Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Jelenje za 2014. godinu
default Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2014. godini
document Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017. ( 44 KB )
document Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2017. ( 45 KB )
document Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2017. ( 49 KB )
document Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. ( 44 KB )
document Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. ( 43 KB )
document Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. ( 42 KB )
default Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu
default Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu
document Izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje ( 25 KB )
default Izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje
default Izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje
default Izmjene i dopune Statuta Općine Jelenje
default Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2016. godinu
default Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u obrazovanju, kulturi i religiji za 2016. godinu
default Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2016. godinu
default Izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2016. godinu
default Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2016. godinu
document Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i eligiji za 2017 ( 54 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i eligiji za 2018 god ( 90 KB )
document Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređenja kom, infrastrukture u 2017 ( 54 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2018 god ( 92 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017 ( 52 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018 ( 84 KB )
document Izvješče o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018 god ( 75 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018 ( 118 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017 ( 44 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018 ( 55 KB )
default Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2016. godinu
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017 ( 44 KB )
document Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018 ( 55 KB )
default Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2012. godinu
default Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2013. godinu
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.