Navigacija

Glavni meni

03
Pet, Srp
5 Novih vijesti

Folder 2019-11-19 - 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Jelenje

Toggle Naziv Datum
pdf T-0-1-1 Dopuna dnevnog reda 19. sjednice Općinskog vijeća 19.11.2019. ( 153 KB )
pdf T-36 Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice PBZ-sufinanciranje izgradnje športske dvorane i Škole ( 129 KB )
pdf T-35 Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje bjanko zadužnice HBOR -Modernizacija javne rasvjete ( 128 KB )
pdf T-34-2 Upravljanje i raspolanje nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području Primorsko-goranske županije - izvješće (17.7.2019.).pdf ( 2.31 MB )
document T-34-2 Općina Jelenje - Plan provedbe naloga i preporuka i izvještavanje o provedbi.doc ( 160 KB )
document T-34 ZAKLJUČAK o usvajanju izvješća o obavljenoj revizije učinkovitog upravljanja sportskim igralištima ( 125 KB )
spreadsheet T-33-1 Tablica OTPIS DUGA- do 2015. fizičke i pravne osobe ( 199 KB )
document T-33 Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja.docx ( 131 KB )
document T-32 Odluka o visini novčane naknade za javna priznanja za sportaše-ekipe.doc ( 123 KB )
document T-31-2- Tabelarni dio Ažuriranog Plana zaštite od požara - Općine Jelenje ( 666 KB )
document T-31-1- ZAKLJUČAK o usvajanju Revizije Plana zaštite od požara ( 116 KB )
document T-31 Usvajanje Ažururanog Plana zaštite od požara ( 340 KB )
document T-30 Pravilnik o postupku davanja prijedloga za javna priznanja i nagrađivanje sportaša i sportašica u Općini Jelenje ( 181 KB )
document T-29-1 ZAKLJUČAK o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2020. ( 119 KB )
document T-29 Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. ( 312 KB )
document T-28-1 Prijavni obrazac-Opis projekta DVD Ivan Zoretić Španac ( 347 KB )
document T-28 Odluka o davanju suglasnosti DVD Ivan Zoretić Španac na prijavu za mjere 3.1.1. ( 138 KB )
document T-27-1-Obrazac-A.-Prijavni-obrazac KD JELEN_LAG_TL-1.docx ( 316 KB )
document T-27 Odluka o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Jelen d.o.o. za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 3.1.1. zgradnje dječijeg igrališta u Lukežima.doc ( 137 KB )
document T-26 Odluka o visini paušalnog iznosa za iznajmljivače za 2020. ( 137 KB )
document T-25 Odluka o finaciranju rada politickih stranaka u 2020. ( 154 KB )
pdf T-24-1 Zahtjev KD Jelenje za poništenje odluke o upravljanju reciklažnim dvorištem.pdf ( 341 KB )
document T-24 Odluka o povjeravanju na upravljanje Reiklažno dvorište u Podhumu KD Čistoća d.o.o. ( 118 KB )
document T-23 - II. Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljnja miješanog komunalnog otpada ( 148 KB )
document T-22 Plan razvoja sustava civilne zaštite za područje Općin Jelenje za 2020. ( 336 KB )
pdf T-21-2 - ZAKLJUČAK o usvajanju Revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija ( 119 KB )
document T-22-1 ZAKLJUČAK o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020. ( 150 KB )
pdf T-21-1 Mišljenje MUP PU PG o nacrtu Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških opasnosti na području OJ.pdf ( 482 KB )
document T-21 Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Jelenje 2019. ( 877 KB )
document T-20-1- ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o stanju prostora na području Općine Jelenje 2015.-2018. ( 149 KB )
pdf T-20 Izvješće o stanju u prostoru Općine Jelnje za razdoblje 2015.-2018..pdf ( 7.72 MB )
document T-19 II. Izmjene i dopune Odluke o javnim priznanjima Općine Jelenje ( 156 KB )
document T-18-1 OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN OPĆINE JELENJE ZA 2020. GODINU.doc ( 364 KB )
document T-18 Proračun Općine Jelenje za 2020.g. sa projekcijama za 2021.g. i 2022.g..doc ( 625 KB )
document T-17 Odluka o izvršenju Proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. ( 206 KB )
document T-16 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. ( 131 KB )
document T-15 Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. ( 137 KB )
document T-14 Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. ( 136 KB )
document T-13 Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2020. ( 143 KB )
document T-12 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2020. ( 160 KB )
document T-11 Donošenje odluke o Programu javnih potreba u sportu Općine Jelneje za 2020. ( 137 KB )
document T-10 Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2020 ( 190 KB )
document T-09 Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje za 2020. godinu ( 126 KB )
document T-08-1 Obrazloženje uz III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2019. ( 279 KB )
document T-08 III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2019. ( 738 KB )
document T-07 Donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji za 2019. ( 165 KB )
document T-06 Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. ( 160 KB )
document T-05 Odluka o III. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu ( 164 KB )
document T-04 Odluka o III. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019. ( 170 KB )
document T-3 Odluka o III. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019. ( 180 KB )
document T-2 Odluka o III. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019. ( 175 KB )
document T-1 Dopuna Odluke o izvršavanju Proračunu za 2019. ( 116 KB )
document T-00-1- Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća 19.11.2019. ( 202 KB )
pdf Zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća ( 298 KB )
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.