Navigacija

Glavni meni

19
Pon, Tra
1 Novih vijesti

Folder Odluke načelnika

Toggle Naziv Datum
pdf Odluka - razvrstavanje dugotrajne imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar.pdf ( 77 KB )
document Pravilnik o koristenju sustava video nadzora ( 34 KB )
document Plana prijema službenika u 2020 ( 31 KB )
pdf Odluka o preuzimanju obveze Općine Jelenje o naplati naknade za uređenje voda ( 1.37 MB )
document Plan prijma na stručno osposobljavanje 2019 ( 130 KB )
document Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizacija radnih mjesta u JUO u 2019 ( 334 KB )
document Pravilnik o unutarnjem redu JUO a 2018 ( 286 KB )
document Prve izmjene Pravilnika o unutarnjem redu JUO-a 2018 ( 52 KB )
document Cijene grobnih mjesta 2018 ( 50 KB )
pdf Ispravak pogrešaka u Pravilniku o unutarnjem ustroju JUO a OJ ( 358 KB )
document Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima ( 68 KB )
document Procedura naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja 2018 ( 127 KB )
document Procedura stvaranja ugovornih obveza Općina Jelenje 2018 ( 79 KB )
document Procedura nabavke roba i usluga od koncesionara za održavanje javne rasvjete i nerazvrstanih cesta ( 76 KB )
document Pravilnik o zaprimanju kontroli financijske dokumentacije i fiskalnoj odgobornosti ( 42 KB )
document Odluka o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa potrazivanja Opcine Jelenje 2018 ( 72 KB )
document Odluka o izgledu komunalne iskaznice ( 14 KB )
document Odluka o Planu nabave roba, radova i usluga Općine Jelenje za 2018. godinu ( 50 KB )
document Procedura provedbe postupka nabave ( 62 KB )
document Pravilnik o zaprimanju kontroli financijske dokumentacije i fiskalnoj odgobornosti ( 77 KB )
document Pravilnik o unutarnjem redu JUO a ( 107 KB )
document Pravilnik o unutarnjoj kontroli ( 57 KB )
document Pravilnik o prikupljanju i korištenju osobnih podataka ( 101 KB )
document Pravilnik o korištenju službenih vozila i mobilnih uređaja ( 60 KB )
document Plan zaštite i spašavanja 2016 ( 59 KB )
document Odluka o cijeni grobnih mjesta ( 48 KB )
document Odluka o pokretanju postupka usklađivanja stvarnog stanja komunalne obveze komunalnih obveznika ( 47 KB )
document Odluka o uredovnom vremenu JUO a 7 2014 ( 41 KB )
document Odluka o imenovanju za osobe za zaštitu podataka 2016 ( 34 KB )
document Odluka o imenovanju osoba za sustavno gospodarenje otpadom 2015 ( 46 KB )
document Odluka 2015 o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Jelenje 8 ( 26 KB )
pdf Objava općinskog načelnika Roberta Marčelje - poslovni prostori javni natječaj ( 200 KB )
document Odluka o najpovoljnijoj ponudi najam prostora ( 43 KB )
pdf Odluka o usklađenju naziva službeničkih mjesta u Planu prijema u službu JUO za 2017. godinu ( 690 KB )
document Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje ( 202 KB )
document Odluka o Planu nabave roba, radova i usluga Općine Jelenje za 2017. godinu ( 86 KB )
document Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave ( 125 KB )
pdf Izjave o postojanju / ne postojanju sukoba interesa ( 443 KB )
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.