Navigacija

Glavni meni

17
Sub, Kol
1 Novih vijesti

Folder Financijska izvješća

  • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
  • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
  • Bilanca
  • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
  • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
  • Izvještaj o obvezama
  • Bilješke
  • Zajmovi
  • UDJ
  • Sudski sporovi
Toggle Naziv Datum
archive Financijska izvješća Općine Jelenje za 2018. godinu
archive Financijska izvješća Općine Jelenje za 2017. godinu
archive Financijska izvješća Općine Jelenje za 2016. godinu
archive Financijska izvješća Općine Jelenje za 2015. godinu
archive Financijska izvješća Općine Jelenje za 2014. godinu
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.