Navigacija

Glavni meni

13
Sri, Pro
8 Novih vijesti

Kontakt informacije

Za sve upite, prijedloge i sugestije slobodno nas kontaktirajte. Odgovoriti ćemo u zakonskom roku.

Općina Jelenje
Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice

Tel: +385 (0)51 208 080
Fax: +385 (0)51 208 090
E-mail:

OIB: 37666833094
MB: 02689596
IBAN: HR80 2500 0091 8170 0000 1

Radno vrijeme

Ponedjeljak-srijeda: 8 h -16 h
Četvrtak: 8 h - 18 h
Petak: 8 h - 14 h

Primanje stranaka
Ponedjeljak - srijeda - petak: 8:30 h - 11 h
Utorak: 13 h - 15:30 h
Četvrtak: 15 h - 17:30 h

UPRAVA OPĆINE JELENJE

Ime Radno mjesto Telefon E-mail
Robert Marčelja, bacc. oec. Načelnik 091 406 0910
Dino Piljić, bacc. Zamjenik načelnika 091 406 0907

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ime i prezime Radno mjesto Telefon E-mail
Gordana Tomas, dipl. iur. Pročelnica Upravnog odjela 091 406 0904
Vesna Bruketa, dipl.oecc. Voditeljica odsjeka za proračun i financije 091 406 0906
Silvana Mikuličić, dipl. oecc Viši referent za financije 091 406 0903
Dina Peloza Administrator 091 604 7062
Radovan Čargonja Domar 091 406 0908
ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE
Anita Ćutić, dipl. iur. Viši referent – komunalni redar 091 406 0901
Andrea Sudan, dipl. iur. Viši referent 091 406 0905

KOMUNALNO DRUŠTVO JELEN

Ime Radno mjesto Telefon E-mail
Sanjin Bajor, mag.ing.traff.
Direktor 099 599 7577
Gabrijela Marčelja
Referent 051 208 083

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JELENJE

Ime Radno mjesto Telefon E-mail
Karmen Šikić, dipl.oec. Voditeljica TZO Jelenje 091 406 0900